Tarieven

LabyrintDe enige reis die de moeite waard is voert naar jezelf, op zoek naar de oorspronkelijke stem van je hart. ~ Susanne Tamaro ~

Het tarief voor individuele coaching bedraagt per sessie 85 euro (inclusief 21% BTW)

Het tarief voor kinderen en minima bedraagt per sessie 60 euro (inclusief 21% BTW)

Soms wordt een deel van de kosten voor coaching vergoed. Om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke vergoedingen is het raadzaam om dit zelf vooraf uit te zoeken.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Check bij je eigen ziektekostenverzekeraar wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.

Algemene regelgeving voor vergoeding van psychologische zorg en aanvullende voorwarden vind je hier.

Voor levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid kun je soms in aanmerking komen voor vergoeding via je aanvullende verzekering.

Tip: als je overweegt om een aanvullende verzekering af te sluiten voor psychologische zorg, reken dan uit wat het je jaarlijks extra gaat kosten, of je een deel via je eigen bijdrage betaalt, welke soort polis je moet kiezen en welke aanbieders gecontracteerd zijn.

Via de werkgever
Er zijn werkgevers die budget reserveren voor opleidingen. Daarbij kan een coachingstraject ook tot de mogelijkheden behoren, zeker als dit direct effect en resultaat oplevert. Denk bijvoorbeeld aan preventieve burn-out coaching op je werkplek door efficiënter en rustiger te leren werken, met gebruik van time management technieken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
De bedrijfsarts heeft meer informatie over mogelijkheden voor coaching in het kader van bijvoorbeeld (preventie van) burn-out.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren